Siirry suoraan sisältöön

Tietokone ohjelmistot

Tietokoneohjelmistot ovat keskeisiä tietokoneen käytön kannalta siitä huolimatta, käyttääkö tietokonetta viihde- vai hyötykäyttöön. Ilman ohjelmistoja tietokoneella ei tee käytännössä mitään. Varsinkin mobiililaitteiden kehityksen myötä ohjelmistoihin on alettu kiinnittämään yhä enemmän huomiota. Enää ei ainoastaan riitä se, että ohjelmisto toimii, vaan sitä pitää olla myös helppo käyttää. Tämä onkin yksi suurimpia modernin sovelluskehityksen haasteita. Ihmiset vaativat helppokäyttöisyyttä kaikilla elämänaloilla ja se pätee myös ohjelmistoissa. Hyvät ohjelmistot nostavat työtehoja niin paljon, että niihin kannattaa kaikkien panostaa.

Tietokoneohjelmistot

Tietokoneohjelmistot tekijänoikeuden näkökulmasta

Kun uuden ohjelmiston lataa laitteelleen, tulee usein vastaan lisenssitiedot tai käyttöehdot. Yhtä usein ne tulee kuitattua sillä, että painaa vain rastin ruutuun ja siirtyy eteenpäin lukematta riviäkään, mitä ehdoissa sanotaan. Jossakin vaiheessa kannattaa perehtyä hiukan tarkemmin siihen, mistä käyttöehdoissa on kysymys.

Tietokoneohjelmistot ylittävät teoskynnyksen ja niitä pidetäänkin siksi kirjallisina teoksina. Muihin teoksiin verrattuna niiden tekijänoikeudet ovat kuitenkin hyvin poikkeavat. Kopiointia on hyvin tarkkaan rajoitettu eli siitä saa ottaa kuin varmuuskopioin. 

Lisäksi käytössä on niin sanottu työsuhdetekijänoikeus. Se tarkoittaa, että jos työntekijä on luonut sovelluksen täyttäessään työtehtäviään, siirtyy siitä tekijänoikeus automaattisesti työnantajalle. Tästäkin on poikkeus silloin, jos ollaan koulumaailmassa. Tekijänoikeus ei synny, mikäli sen tekeminen ei ole sidoksissa opettajan työtehtäviin. Myöskään oppilaan tekemät tietokoneohjelmat eivät ole oppilaitoksen ellei siitä erikseen sovita.

Tietokoneohjelmistojen erityyppiset lisenssit

Tekijänoikeuksien takia tietokoneohjelmistoille on syntynyt erilaisia lisenssejä. Ne voivat olla suljettuja tai avoimia. Avoimilla käyttäjä saa lisäoikeuksia, mutta suljetuilla käyttöoikeudet rajoittuvat.

GPL eli General Public License on yksi avoimista lisenssityypeistä. Sillä saa oikeuden käyttää, kopioida, muuttaa ja jakaa teosta edelleen. Siinä on ehtona se, että kaikki mahdolliset muunnelmat lisensoidaan hyödyntäen samaa lisenssiä. Tämä on yleistä silloin, kun ohjelmiston lähdekoodi on avoin. Ne ovat vapaita ohjelmistoja ja näistä on hyvä esimerkki monet Linux -pohjaiset sovellukset. Näitä sanotaankin Copyleft -lisensseiksi, jolloin tekijänoikeus jää sille, joka teoksen hankkii.

Äsken mainitusta on myös muunnos BSD eli Berkeley Software Distributionin lisenssi, jossa jälkiperäisiäteoksesta käyttäjä voi vapaasti määrätä.

EULA eli End User License Agreement on suljettu lisenssi. Se on hiukan kyseenalainen sen vuoksi, koska ostajan on sitouduttava ohjelmiston käyttösopimukseen tutustumatta sopimuksen ehtoihin. Tämän tyylisten ehtojen pätevyyttä onkin kyseenalaistettu. 

Lisenssiehtoihin on siis näistä syistä johtuen tutustuttava, vaikka se sillä hetkellä tuntuu hidastavan tietokoneohjelmiston asentamista. Yllätyksiä voi tulla vastaan, mikäli ei tarkkaan tunne sopimusehtoja.

Tietokoneohjelmistot hyötykäyttöön

7 yllättävää tekniikkaa, jotka määrittelevät kasinokokemuksen uudelleen

Tietokoneohjelmat ovat olleet jo kauan keskeisessä asemassa työelämässä. Tulevaisuudessa tietokoneet tulevat olemaan yhä suurempi osa jokaisen ihmisen elämää. Kehitystä on vaikea pysäyttää, vaikka osa kenties niin haluaisikin.

Vaikka uusien ohjelmistojen opetteleminen saattaa viedä aikaa, kannattaa kuitenkin pysyä rauhallisena. Yleensä tietokoneohjelmistoja tehdään sitä varten, että ne helpottaisivat ihmisten elämää. Vaikka uusien asioiden harjoitteleminen voi olla turhauttavaa, ohjelmiston avulla voi säästää lopulta paljon aikaa ja vaivaa.

Tulevaisuudessa myös ihmisten arkiset esineet tulevat liittymään internetiin. Monet pitävät todennäköisenä kehityskulkuna, että monia kodin arkisia tavaroita voi tulevaisuudessa ohjata vaikkapa puhelimella. Esimerkiksi kahvin voi laittaa tippumaan tai huoneiston lämpötilaa voi hallita puhelimen avulla.

Tietokoneohjelmisto ja älykoti

Smart Home eli älykoti on varustettu teknologialla, joka helpottaa jokapäiväistä arkea ja sitä voidaan hallita joko suoraan älypuhelimella tai kannettavalla tietokoneella. Ne on suunniteltu niin, että ne tuovat sekä turvallisuutta, mutta niiden kautta saa myös energiatehokkuutta.

Yksinkertaisimmillaan älykotiin on tehty pelkkä valaistus. Sillä saa muutettua helposti kodin tunnelmaa tai valot saa syttymään ja sammumaan tiettyyn aikaan. Parhaimmillaan valaistusratkaisu on silloin, kun valot syttyvät, kun menee huoneeseen. Hyötyä niistä saa myös,kun kirkkautta, väriä tai värilämpöä pääsee säätämään.

Kotiin on lisätty paljon tehokkuutta ja ajastaa voi esimerkiksi tuulettimen, ilmanpuhdistimen tai robotti-imurin. Myös muitakin kodin laitteita pystyy hyödyntämään. Smart -sovelluksia on helppo käyttää ja ne toimivat kaikilla älylaitteilla. Niihin voi lisätä laitteita ja hallita niitä siten, että ne toimivat sijainnin tai kellonajan mukaan. Niissä on myös toimintoina hälytykset reaaliajassa, jos jokin on vialla.

Tietokoneohjelmistot tuotetaan koodaamalla

Ohjelmisto alasta on tullut suuri tekijä viimeisten vuosikymmenten aikana. Vielä vuosituhannen alussa tietokonemarkkinoita hallinnoivat pääasiassa laitevalmistajat, mutta tilanne muuttui nopeasti älypuhelinten lanseerauksen myötä. Nykyään ohjelmistot ovat keskeinen osa järjestelmiä, ja laitevalmistajat tulevat toisena.

Ohjelmisto tehdään viime kädessä koodaamalla ja siihen liittyy paljon esimerkiksi suunnittelua. Koodilla tarkoitetaan loogista kieltä, jolla toteutetaan tietokoneen ohjaaminen. Sovellus on siis ikään kuin resepti, jossa kerrotaan yksityiskohtaisesti, mitä tietokoneen halutaan tekevän. Koska erilaisten järjestelmien pitää keskustella keskenään, vaaditaan monenlaista teknologiaa. Sovellusten tekeminen saattaa olla todella haastavaa, mutta toisaalta ne saattavat auttaa miljoonien ihmisten elämää huomattavasti.

Mitä taitoja koodaaja tarvitsee

Koodaajan työssä yksi tärkeimmistä asioista on loogisuus ja koodaajan on kyettävä tekemään myös itsenäistä työtä, vaikka kaikki ei olekaan yksinäistä puuhastelua pimeässä kopissa. Monesti koodaajan työssä tarvitaan myös tiimityötaitoja, koska sitä tehdään yleensä tiimissä.

Edellisten lisäksi tärkeä ominaisuus on ongelmanratkaisukyky sekä hyvä on osata myös viestintätaitoja. Tietokoneohjelman tekeminen on aina ongelman ratkaisemista, koska ohjelma yleensä luodaan siksi, että sillä saadaan jokin asia ratkaistua.

Ohjelmointikieliä on suhteellisen paljon eikä millään voi kaikkia hallita. Siksi kannattaa opetella sellainen kieli, joka tuntuu itselle kaikkein helpommalta. Usein käy myös niin, että jossakin kohtaa opettelee toisen tai kolmannenkin kielen, joten koodaaja tarvitsee myös uuden oppimisen halun.